GR jednostką współpracującą z Systemem PRM!

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Rafała Bruskiego 24 lutego 2009 roku Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy została oficjalnie wpisana jako jednostka współpracująca z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. To dla nas ogromne wyróżnienie, nagroda za kilka lat wytężonej pracy, ale też wielkie wyzwanie i mobilizacja do dalszej pracy i doskonalenia umiejętności.

Sto lat Młodej Parze!

Luty okazał się być szczęśliwym miesiącem również dla naszego kolegi Krzysia Rębacza, który 21.02 również stanął przed ołtarzem. Oli i Krzysiowi życzymy wszystkiego najlepszego i ponownie zapraszamy do galerii zdjęć…

Sto lat Młodej Parze!

7 lutego na ślubnym kobiercu stanęła nasza koleżanka Joasia Tkaczyk. Grupa stawiła się licznie na tej przepięknej uroczystości. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a tych co na ślub nie dotarli zapraszamy do galerii zdjęć…

Odprawa OC

5 lutego w Bydgoszczy odbyła się roczna narada w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zorganizowana przez Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza. Podczas narady dyplomami wyróżniono firmy i instytucje, które wykazały szczególne zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W imieniu Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy dyplom odebrała Magdalena Michułka, szef GR PCK.

XVII Finał WOŚP-u

W tym roku Grupa zabezpieczała medycznie finał Orkiestry na Starym Rynku w Bydgoszczy. Kilkukrotnie udzieliliśmy pierwszej pomocy, a w patrolowaniu terenu i w szybkim dotarciu do poszkodowanych pomagał nam wspaniały quad udostępniony przez zaprzyjaźnioną firmę TadExtreme. Dziękujemy!

Ćwiczenia

W dniu dzisiejszym, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbyły się ćwiczenia GR PCK w Bydgoszczy mające na celu udoskonalenie umiejętności poruszania sie po trudnym terenie oraz organizacji zaplecza socjalnego z własnym źródłem prądu. Ze scenariusza ćwiczeń: “Na terenie Bydgoszczy doszło do zawalenia się budynku mieszkalnego. Służby profesjonalne znajdują się na miejscu, odnajdują i udzielają pomocy poszkodowanym. GR PCK w Bydgoszczy została oddelegowana do przygotowania zaplecza socjalnego dla wszystkich ratowników na miejscu zdarzenia. Na miejscu katastrofy okazało się, że będzie potrzebna pomoc patrolu PCK przy ewakuacji wychłodzonego poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa…”. W galerii zdjęć można zobaczyć w jaki sposób nasi ratownicy i kandydaci poradzili sobie z tym zadaniem.

Wigilia GR PCK

12 grudnia, w sali konferencyjnej HSW Łuczniczka odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy połączone z uroczystością nadania stopni ratowniczych dla członków GR. Uroczystość swoją obecnością uświetnili – prezes Kujawsko – Pomorskiego ZO PCK pan Władysław Cierpisz, vice prezes K-P ZO PCK pan Patryk Wolski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego pan Adam Fryckowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy pan Adam Ferek, pracownik WZK UM pan Wojciech Górski, pani Elżbieta Marcinkowska pracowniczka Biura K-P ZO PCK oraz pan Marcin Kowalski członek Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds Ratownictwa PCK.

Część oficjalna spotkania rozpoczęła się przedstawieniem działalności GR w 2008 roku, następnie Marcin Kowalski zaprezentował zebranym System Ratownictwa PCK. Następnie przeszliśmy do uroczystości nadania stopni ratownikom i młodszym ratownikom z naszej Grupy. Dodatkowo Ratownicy PCK złożyli przysięgę na sztandar Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK.

Wręczono również puchar przechodni dla “Ratownika Roku” – został nim Maciej Michalski.

Zgodnie z tradycją Grupy każdy z uczestników spotkania powiedział parę słów o Grupie, były życzenia na przyszłe lata, gratulacje, refleksje i wiele miłych, ciepłych słów.

Po części oficjalnej na gości czekała wspaniała kolacja przygotowana przez członków GR.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Rekrutacja 2008

29 listopada odbyła się rekrutacja na staż kandydacki do Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Po krótkim wprowadzeniu na temat działalności GR odbyły się: część testowa, część praktyczna oraz rozmowa kwalifikacyjna. Przyjęliśmy siedem osób. Gratulujemy!

Ćwiczenia na gruzowisku

23 listopada odbyły się ćwiczenia GR PCK na gruzowisku. Mimo mroźnej pogody ćwiczenia udały się znakomicie – Grupa doskonaliła techniki ewakuacji osób poszkodowanych oraz poruszanie się po trudnym terenie. Zapraszamy do Galerii zdjęć!

Nawigacja