GR jednostką współpracującą z Systemem PRM!

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Rafała Bruskiego 24 lutego 2009 roku Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy została oficjalnie wpisana jako jednostka współpracująca z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. To dla nas ogromne wyróżnienie, nagroda za kilka lat wytężonej pracy, ale też wielkie wyzwanie i mobilizacja do dalszej pracy i doskonalenia umiejętności.

Nawigacja