Grupa na Odprawie

Przedstawiciele naszej Grupy zostali zaproszeni na coroczną odprawę szefa Obrony Cywilnej miasta gdzie Grupa otrzymała podziękowanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Miasta Bydgoszczy i jego mieszkańców.

Nawigacja