Motoserce 2011

16 kwietnia Grupa brała udział w zabezpieczeniu medycznym imprezy “Motoserce” mającej na celu zbiórkę krwi dla chorych dzieci. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bydgoszczy, z których wielu zdecydowało się oddać krew dla potrzebujących.

Nawigacja