Nowe stopnie dla ratowników

Korzystając z okazji że byliśmy w większym gronie razem, Zarząd Grupy zdecydował, że podczas zabezpieczenia finałów Parafiady zostaną wręczone nowe stopnie dla ratowników GR. I w ten sposób decyzją Zespołu Koordynacyjnego wzmocniliśmy nasze szeregi o siedmioro RATOWNIKÓW, a są to: Wojciech Krzyżanowski, Paweł Kruza, Przemysław Senski, Marcin Trela, Bartłomiej Porczek, Kamila Ostaniewicz, Anna Strąk i czterech STARSZYCH RATOWNIKÓW: Magdalena Michułka-Kuraś, Aleksandra Pączek-Nowakowska, Paweł Nowakowski i Maciej Sułek. W gronie członków GR uroczyście wręczone zostały oznaczenia, nowe koszulki grupowe oraz podpisane zostały ślubowania ratownicze. Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości.

Nawigacja