Nowy magazyn GR PCK!

Udało się! Od 24 lutego Grupa dysponuje nowym magazynem interwencyjnym. Szczególne podziękowania za udostępnienie pomieszczenia należą się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Panu Konstantemu Dombrowiczowi, zastępcy prezydenta Panu Bolesławowi Grygorewiczowi oraz Dyrektorowi Zespołu Żłobków Miejskich Panu Zdzisławowi Kostkowskiemu. Wyrazy uznania należą się też wszystkim członkom Grupy i kandydatom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku włożonego w remont nowego obiektu. Zdjęcia dostępne są w Galerii. Zapraszamy!

Nawigacja