Realizowane projekty

Projekt: “Pierwsza pomoc na wsi”

20 października 2007 Grupa Ratownictwa PCK w Bydgoszczy rozpoczęła realizację pierwszego etapu projektu “Pierwsza pomoc na wsi” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu.
Projekt ten skierowany był do uczniów pierwszych klas gimnazjum zamieszkujących na terenach wiejskich. Głównym celem programu było stworzenie w wybranych gimnazjach Grup Pierwszej Pomocy (GPP), które podczas roku szkolnego 2007/2008 będą doskonaliły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy pod okiem ratowników Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Chcemy by w kolejnych latach GPP działały w swoich placówkach pod okiem przygotowanych do tego nauczycieli. W pierwszej fazie projektu odbył się 5-godzinny kurs pierwszej pomocy, który prowadzili Ratownicy GR PCK Bydgoszcz. Uczniowie i nauczyciele zostali podzieleni na dwie grupy, aby nieskrępowani swoją obecnością mogli swobodnie przećwiczyć resuscytację i inne czynności ratownicze pod okiem doświadczonych członków Grupy. W kolejnych etapach programu, ratownicy GR PCK w Bydgoszczy przeprowadzali szkolenia i pokazy w szkołach biorących udział w projekcie. Na zakończenie “Pierwszej pomocy na wsi” odbyły się zawody pierwszej pomocy dla jego uczestników. Projekt realizowany przez Grupę Ratownictwa spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem wybranych Gimnazjów oraz z ogromnym zainteresowaniem ze strony prasy i telewizji lokalnej.

Adrianna Czajkowska
Grupa Ratownictwa PCK w Bydgoszczy

Nawigacja