Odprawa OC

5 lutego w Bydgoszczy odbyła się roczna narada w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, zorganizowana przez Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza. Podczas narady dyplomami wyróżniono firmy i instytucje, które wykazały szczególne zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W imieniu Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy dyplom odebrała Magdalena Michułka, szef GR PCK.

Nawigacja