Odznaka dla GR

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy dnia 02 grudnia 2011 r. obchodził uroczyście Dni Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W uroczystości wzięli udział m. in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi – ksiądz Kanonik Zenon Surma, przedstawiciele Zarządu i Biura Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK, sponsorzy, wolontariusze i oczywiście zasłużeni krwiodawcy.

Prezes Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy Pan Władysław Cierpisz odznaczył (zgodnie z Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża) za szczególne zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża odznaką honorową IV stopnia członków GR – Magdalenę Michułkę-Kuraś i Pawła Nowakowskiego.

Nawigacja