SZKOLENIA & POKAZY

Oferujemy Państwu organizację kursów z zakresu pierwszej pomocy:

  • Kurs na indywidualne zapotrzebowanie firmy/organizacji tematyka i czas dopasowane do zapotrzebowania,
  • Kurs elementarny pierwszej pomocy,
  • Kurs podstawowy pierwszej pomocy zakończony wydaniem zaświadczenia z certyfikatem europejskim,
  • Pogadanki, pokazy pierwszej pomocy.

Podczas wszystkich kursów uczestnicy ćwiczą dane zagadnienia przez większość czasu i wykonywane są profesjonalne pozoracje ran i urazów.

Kurs Elementarny

Czas: max 5 godzin

Ilość uczestników: do 30 osób

Miejsce: siedziba Grupy ul. Chrobrego/ świetlica PCK ul. Warmińskiego/ sala u zleceniodawcy

Program: Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Wstępna ocena stanu poszkodowanego.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (pozycja boczna bezpieczna).
Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia (resuscytacja).
Opatrywanie ran i krwotoków.

Materiały: każdy uczestnik otrzymuje ćwiczenia, które są wypełniane w trakcie trwania kursu.


Kurs Podstawowy

Czas: max 16 godzin, kurs trwa dwa dni

Ilość uczestników: ok. 15 osób

Miejsce: siedziba Grupy ul. Chrobrego/ świetlica PCK ul. Warmińskiego/ sala u zleceniodawcy

Program: Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Wstępna ocena stanu poszkodowanego.
Kontrola czynności życiowych.
Psychologiczne aspekty udzielania pomocy.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (pozycja boczna bezpieczna).
Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia (resuscytacja).
Atak serca.
Omdlenie.
Padaczka.
Zatrucia.
Zawartość apteczki.
Opatrywanie ran i krwotoków.
Zabezpieczenie urazów kości lub stawów.
Oparzenia.
Urazy głowy i kręgosłupa.
Urazy i rany brzucha i klatki piersiowej.
Porażenie prądem.

Materiały: każdy uczestnik otrzymuje ćwiczenia, które są wypełniane w trakcie trwania kursu.

Nawigacja