Rekrutacja 2008

29 listopada odbyła się rekrutacja na staż kandydacki do Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Po krótkim wprowadzeniu na temat działalności GR odbyły się: część testowa, część praktyczna oraz rozmowa kwalifikacyjna. Przyjęliśmy siedem osób. Gratulujemy!

Nawigacja