Skład nowego Zarządu


Nowy Zarząd GR:
Szef: Magdalena Michułka-Kuraś
Z-ca szefa: Paweł Nowakowski
Skarbnik: Adrianna Czajkowska
Sekretarz: Kamila Ostaniewicz
Członek zarządu: Kinga Sujka

Nawigacja