Sprawni w każdym terenie

25 maja zespół szkoleniowy zorganizował ćwiczenia Grupy szlifujące transport poszkodowanych w trudnym terenie. Na początku zespoły wraz z deskami z poszkodowanymi (których w tym wypadku imitowały worki z piaskiem) u których stwierdzono hipotermię (było to utrudnienie, bo w tym stanie nie wolno dopuścić do wymieszania krwi, czyli osoba transportowana musi być cały czas w poziomie) poruszały się po bardzo nierównym terenie. Następnie stan poszkodowanego ustabilizował się, a zespoły podążając za strzałkami musiały pokonać razem z deską podziemne korytarze, bardzo wąskie przejścia, schody, ciemne miejsca pełne kurzu, dziur, wyrw i ogólnie trudne do przejścia. Na tych ćwiczeniach szlifowaliśmy nie tylko transport w trudnym terenie, ale także działanie zespołowe,które w tym wypadku było niezbędne, wypróbowaliśmy także nowy sprzęt grupowy.

Nawigacja