Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

Wszystkim Ratownikom Medycznym i jeszcze nie medycznym i tym, którzy są po KPP – pewnej ręki, ciekawych przypadków, sukcesów, 200 pkt – co roku :), satysfakcji, braku wypalenia zawodowego, pustych skrzyżowań gdy jedziecie na sygnale i 100% skuteczności! Życzy Zarząd GR!

Nawigacja