Rafał Sakowski – Ratownictwo

Grupa Ratownictwa PCK Bydgoszcz jest elementem Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki swojemu przygotowaniu do działań poszukiwawczo-ratowniczych stanowi trzon reagowania Polskiego Czerwonego Krzyża w północnej Polsce. Utrzymuje stałą gotowość operacyjną do wspierania organów władzy rządowej i samorządowej oraz służb ratowniczych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas: klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i o charakterze budowlanym i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Jako Grupa wyposażona w profesjonalny sprzęt ratowniczy kierowana jest do dbania o bezpieczeństwo publiczne, a w tym zabezpieczenie medyczne, podczas imprez i uroczystości o zasięgu krajowym jak międzynarodowym.