Uroczystości pogrzebowe

17 kwietnia Grupy Ratownictwa PCK z Łomży, Olsztyna, Kielc, Warszawy i Bydgoszczy czuwały nad bezpieczeństwem osób biorących udział we mszy świętej w intencji ofiar katastrofy 10 kwietnia, która odbyła się w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W uroczystościach wzięli udział krewni tych, którzy zginęli w smoleńskiej katastrofie, przedstawiciele władz państwowych, członkowie Episkopatu, hierarchowie innych wyznań, generalicja, reprezentanci korpusu dyplomatycznego oraz wiele tysięcy Polaków chcących oddać hołd tragicznie zmarłym rodakom. Czynnie braliśmy udział w działaniu polowego punktu medycznego oraz patrolach na terenie placu i po za nim, bo chętnych do uczestniczenia we mszy było wielu.

Nawigacja