VI Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej

Jako sędziowie i pozoranci bierzemy udział w Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z zakresu OC, terenoznawstwem i umiejętnościami strzeleckimi – podziwiamy!

Nawigacja