Walne zebranie Grupy

Dnia 19.06 odbyło się walne zebranie Grupy. Na którym dyskutowaliśmy o tym co osiągnęliśmy, co planujemy osiągnąć, co należałoby zmienić i jak ułatwić pracę szefowej Grupy. Skończyła się także kadencja dotychczasowego Zarządu i wybieraliśmy nowy, oto jego skład:
Szef: Magdalena Michułka
Z-ca Szefa:Paweł Nowakowski
Skarbnik: Adrianna Czajkowska
Sekretarz: Kamila Ostaniewicz
Członek Zarządu: Adam Białczyk
.
Tego dnia także z szeregów naszej Grupy odszedł Szymon Wanecki, z nadzieją na Twój szybki powrót życzymy Ci powodzenia w życiu zawodowym.

Nawigacja