WEOŁEGO ALLELUJA!

Kiedy Wielka Noc nastanie,
życzymy Wam na Zmartwychwstanie,
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu,
w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zgłuszy…

Członkowie GR PCK Bydgoszcz

Nawigacja