Rekrutacja

Każdy może zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża – wystarczy zadzwonić: Polski Czerwony Krzyż Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy tel. 052 322 55 68.

Uwaga! Polski Czerwony Krzyż nie prowadzi rekrutacji wolontariuszy do pracy za granicą.

Aby zostać członkiem Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy należy dodatkowo spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat;
– odznaczać się dobrym stanem zdrowia;
– pozytywnie zaliczyć roczny staż kandydacki;
– wyrazić chęć bezinteresownego działania w GR PCK oraz członkostwa w Polskim Czerwonym Krzyżu .

UWAGA!

Rekrutacja odbędzie się 22.11.2024 szczegóły udostępnimy na FB.

Rekrutacja składa się z trzech etapów:
– rozmowy kwalifikacyjnej;
– testu z zakresu podstawowej pierwszej pomocy;
– zaliczenia praktycznego z zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy.

Podczas rocznego stażu kandydackiego gwarantujemy:
– udział w wielu ciekawych kursach doskonalących, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego;
– udział w zabezpieczeniu medycznym wielu interesujących imprez masowych na terenie całego kraju;
– pracę z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości;
– ubezpieczenie NNW i OC;
– miłą i przyjazną atmosferę panującą w Grupie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: gr.bydgoszcz@pck.pl.

Informacje na temat Systemu Ratownictwa PCK

Nawigacja