Nowy sprzęt GR

18 marca Grupy Ratownictwa z Bydgoszczy, Kielc i Koszalina pojechały jako pierwsze odebrać przyczepy i namioty zakupione jako ostatnia część programu z Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Program ten pomógł nam wyposażyć i wykształcić ratowników z GR z całej Polski. Ostatni zakup ma wspomóc Grupy Ratownictwa w przypadku działań na miejscu katastrofy budowlanej, powodzi czy innych działań statutowych. Dziękujemy!

Nawigacja